Đang tải...

Triển Lãm TECHMART VIỆT NAM 2015

Năm nay, ngoài sự tham gia của các nước ASEAN và các nước đối tác trong khu vực còn có các nước của cộng đồng châu Âu, Hoa Kì, Nga và các nước khác trên thế giới.

Cơ Quan Chủ Trì:

- Bộ Khoa Học Và Công Nghệ

- Uỷ Ban Khoa Học Và Công Nghệ ASEAN

- Uỷ Ban Nhân Dân TP Hà Nội

- Sở Khoa Học Và Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

15/122015

Bài viết khác

Khách hàng